Bluepad | Bluepad
Bluepad
summar vacation suru zal
vaishu
vaishu
14th May, 2022

Share

गरमी चे दिवस किती छान असतात. छान लग्न असतात त्यामध्ये जेवण करायला मिळतो. या ऋतू मध्ये खूप फळे खायला मिळतात. या काळात उन खूप असते यामध्ये कोणीही घराच्या बाहेर पडत नाही सगळे घरी असतात. तेव्हा खूप मजा येत असते

14 

Share


vaishu
Written by
vaishu

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad