Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम एक जंगल
gautam Sarode
gautam Sarode
14th May, 2022

Share

प्रेम असे जंगल आहे .जे मनो रम्य आहे जेथे जाण्याचा मार्ग सापडतो पण येण्याचा नाही.आणि ज्यांना सापडतो असे खूप कमी असतात.
Duryodhn
प्रेम एक जंगल

243 

Share


gautam Sarode
Written by
gautam Sarode

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad