Bluepad | Bluepad
Bluepad
असा एक दिवस यावा
K
Komal koli
14th May, 2022

Share

प्रत्येकाची सर्व स्वप्ने
साकार व्हावीत
कोणी ना दुःखी
या जगी
असा एक दिवस यावा
अपेक्षाचे ओझे दूर व्हावे
सर्वजण आनंदाने नाचावे
प्रत्येकाच्या ओठी हसू असावे
असा एक दिवस यावा
कि कोणीच कोणाशी
भांडण तंटा न करावा
सर्वचजण एकत्र येऊन
गुण्यागोविंदाने नांदावे
असा एक दिवस यावा

234 

Share


K
Written by
Komal koli

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad