Bluepad | Bluepad
Bluepad
नाते हयात आहे....
D
Dnyaneshwar Todkar
14th May, 2022

Share

आकाश मी कभिन्न
तू चंद्र त्यात आहे
सहवास तो हवासा
माधुर्य ज्यात आहे..!
झाली जुनी ती भेट
टाकली कात आहे
दिसशील तू नभात
सांगते रात आहे...!
अंतर नको पुन्हा ते
हातात हात आहे
वेळ संपली जरी ती
नाते हयात आहे..!

107 

Share


D
Written by
Dnyaneshwar Todkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad