Bluepad | Bluepad
Bluepad
मैत्री/परिवार
Suhas Ashok Sathe
Suhas Ashok Sathe
14th May, 2022

Share

परिवार सर्वांना असला पाहिजे .परिवार म्हणजे कुटुंब .परिवार नंसणार तर सुख नसणार .
मित्र असा ठेवा की तो कोणत्याही अडचणीत आपल्याला साथ देला पाहिजे.

18 

Share


Suhas Ashok Sathe
Written by
Suhas Ashok Sathe

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad