Bluepad | Bluepad
Bluepad
सोसलीस खूप भोगलीस खूप
SOURABH RANGDAL
SOURABH RANGDAL
14th May, 2022

Share

सोसलीस खूप भोगलीस खूप
विंचवाच्या लवलव करणारी यातना
केलीस तु सहन तरी सुद्धा दाखवत
होती आहे मी खुश, सुखी आनंदी
त्याक्षणी डोळ्यातून पडल अश्रुच
एक थेंब आणि सांगून गेल सर्वकाही
खरच महिला म्हणजे अंबेचा अवतार
तर कधी भवानीचा अवतार
तर कधी दुर्गेचा अवतार
घरोघरी सुख नांदण्यासाठी नकळत घेतेस
सर्व देवींचे अवतार

227 

Share


SOURABH RANGDAL
Written by
SOURABH RANGDAL

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad