Bluepad | Bluepad
Bluepad
life...
jayashree Patil
jayashree Patil
14th May, 2022

Share

आयुष्य प्रत्येक साठी एकसारखे कधी नसते..😞कोणी एका एका घासा साठी खुप वणवण फिरते तर काहींना सर्व सुख सोयी असून त्या घासाची किँमत नसते...✍️JAYUPATIL...

56 

Share


jayashree Patil
Written by
jayashree Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad