Bluepad | Bluepad
Bluepad
चरित्र
Dnyaneshwar Ramji Wankhede
Dnyaneshwar Ramji Wankhede
14th May, 2022

Share

तुमच्याकडे कितीही पैसा असला,कितीही बुद्धिमत्त्ता असली तरी, तुमच्याकडे जर उत्तम चरित्र नसेल,तर तुमची या जगातील किंमत शून्य आहे.कारण पैशाने प्रत्येक गोष्ट विकत घेता येईल,पण चारित्र्य विकत घेता येत नाही.ते चांगल्या कर्माने कमवावं लागतं.
✍️

64 

Share


Dnyaneshwar Ramji Wankhede
Written by
Dnyaneshwar Ramji Wankhede

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad