Bluepad | Bluepad
Bluepad
सौजन्य
दीपक केदू अहिरे
दीपक केदू अहिरे
14th May, 2022

Share

सौजन्य
सौजन्य म्हणजे दुसऱ्याची, कदर करून वागणं,
सौजन्यशील होतात मोठी,वाढवतात तुमचं मोठेपण
नैतिक वर्तन हेच असते, सौजन्याचं प्रकट रूप,
सौजन्य म्हणजे नम्रता,सभ्यतेचे असते प्रारूप
आपल्या कृती व वर्तनातून,सौजन्य सहजपणे व्यक्त होते,
ही असते छोटी गुंतवणूक, त्याचे प्रचंड फायदे असते
सौजन्य निर्माण करतं,इतरांच्या भावना जपण्याची वृत्ती,
सौजन्यातून प्रकट होतात संस्कार,दिसते संवेदनशील प्रवृत्ती
© दीपक केदू अहिरे, नाशिक

188 

Share


दीपक केदू अहिरे
Written by
दीपक केदू अहिरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad