Bluepad | Bluepad
Bluepad
सोन्यासारखी माणसं हिचं आपली श्रीमंती
A
Amol
14th May, 2022

Share

भूक लागली म्हणून, भाकरी ऐवजी पैसा खाता येत नाही. आणि पैसा जास्त आहे म्हणून, भुकेपेक्षा जास्त अन्न खाता येत नाही म्हणजेच जीवनात पैशाला ठराविक रेषेपर्यंतच स्थान आहे पैशाच्या राशीत झोपणाऱ्या माणसांपेक्षा, आयुष्यभर प्रामाणिक राहून कमाविलेली सोन्यासारखी माणसं हिचं आपली श्रीमंती असते.

240 

Share


A
Written by
Amol

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad