Bluepad | Bluepad
Bluepad
संभाजी महाराज जयंती 🎉🌹
Mithila_Gayatri
Mithila_Gayatri
14th May, 2022

Share

फाल्गुन वद्य मास
हस्त नक्षत्रावर
छावा जन्मला
पुरंदर किल्ल्यावर
स्वराज्याचा वारस
शत्रूंचा कर्दनकाळ
सईबाईंच्या पदरी
असा जन्मला बाळ
स्वराज्याला पुत्र झाला
त्याच्या पराक्रमाचा पाढा
जगाने पहिला होता,
झुंजारांची फोज घेऊन
झुंज देत राहिला
मातीचे रक्षण करण्यासाठी
देह त्याने वाहिला.
संभाजी राजे नामाभिधान
राजा हा रयतेचा
त्रिवार नमन माझे
या शिवबाच्या छाव्यास
जन्मदिनी आदरांजली वाहते
शब्द गुंफूनी काव्यात
मी मिथिला🙏🥰🌹💐

179 

Share


Mithila_Gayatri
Written by
Mithila_Gayatri

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad