Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वराज्याचा राणा
नयन धारणकर
13th May, 2022

Share

शूर आबांचा शूर छावा
म्हणती शिवराय माझे
स्वराज्यरक्षक धर्मवीर ते
आमचे छत्रपती शंभूराजे
महाराजांसाठी मौल्यवान
होता जीवनावश्यक भाग
मदतीस तत्परतेने धावला
ढाण्या स्वराज्यातील वाघ
सामर्थ्यवान चारित्र्यसंपन्न
राहिला योगी श्रीमंत राजा
महाराजांनंतर आद्यकर्तव्याने
सुखी समाधानी ठेवली प्रजा
सहले अन्याय अत्याचार तरी
नाही सोडला आपला देह प्राण
मराठ्यांची अवलाद म्हणून होता
शेवटच्या श्वासापर्यंत अंगी त्राण
स्वराज्याचा वीर सुपुत्र बनुनी
लावली प्राणांची झुंज देत बाजी
मरण आले तरी शरण गेला नाही
कारण फक्त रक्तात होता शिवाजी
मुघलांचा रोष पत्करुनी
दाविला तप्त मराठी बाणा
स्वराज्यप्रेमाखातर जगला
हिंदवी स्वराज्याचा राणा
अहोभाग्य आमचे गरीब राष्ट्राला
महाप्रतापी राजा संभाजी लाभला
धगधगत्या सह्याद्रीच्या वासलात
मराठ्यांचा झेंडा भगवा फडकला
- नयन धारणकर, नाशिक
8275838083

174 

Share


Written by
नयन धारणकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad