Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रोत्साहन
V
Vaishnavi Bhikaji Sawant
13th May, 2022

Share

आपण एखादी गोष्ट करतो पण ती पुर्ण पणे यशस्वि होउ शकते पण काही गोष्टी पुर्ण होऊ शकत नाहीत कारण त्या गोष्टी खुप अवघड आसताता आणि त्यापुर्ण करणं आपल्या हातात असतं पण काही लोक त्या पुर्ण करण अर्धवट सोडून देतात
त्यांच कारण हे असतं की आपण अर्धवट सोडलेल काम पुर्ण करण तर सोडा पण आपण त्यांच्याकडे पाहत पण नाही पण मी एक विनंती करते की तुम्हि आस काही करु नका
आयुष्य आहे सुखाची कमतरता नाही दुःखाची आतुरता नाही आयुष्य आहे जसं की आपण कुंभाराने बनवलेली मडके वापरतो . डॉक्टर ने दिलेली इंजेक्शन आणि पोलीसांनी पकडलेला चोर आणि आई ने बनवलेल जेवण वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत पण
ज्याने शोध लावला विजेच्या दिव्यांचा तो थॉमस अल्वा एडिसन तो त्यांचे प्रयोग जळाले तेवृहा त्यांना विचारणार कोणी न्हवत का पण ते म्हणाले कि मी केलेल्लया चुका जळुन खाक झाल्या त्यांच्या जागी आपण असतो तर आपण बोललो असतो की आता आपण प्रयत्न करायचेच नाहीत पण त्यांनी आस न करता
नव्याने सगळं उभारले २१ दिवसांत एडिसिनने ग्रामोफोनचा देखील शोध लावाला
त्यासाठी एवढे करा
सकाळी उठल्यावर ठरवा की आज मी फार उत्तम काम करणार आहे
नकारात्मक विचार करणार्या लोकांपासून दूर रहा
इतरांशी तुलना करणं सोडुन द्या
सकारात्मक विचार करा

181 

Share


V
Written by
Vaishnavi Bhikaji Sawant

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad