Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रसव वेदना !!!
rupesh bidkar
rupesh bidkar
13th May, 2022

Share

ती, दूर............. गेल्या नंतर
एक घटना "चमत्कारिक" झाली .
काही महिने मनाला, कळ "प्रसव वेदने" ची आली !!!
गावं पाहत बसले वाट, "द्वेषाच्या" उगमाची,
अन् तरीही जन्मा "प्रीती" चं आली !
"ती" दूर गेल्या नंतर........, एक घटना; चमत्कारिक झाली....!

178 

Share


rupesh bidkar
Written by
rupesh bidkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad