Bluepad | Bluepad
Bluepad
छत्रपती संभाजी महाराज यांना जयंती निमित्त मानाचा मुजरा
Kiran Maske - किरण मस्के
Kiran Maske - किरण मस्के
13th May, 2022

Share

जो आत्मविश्वास जागृत करतो, स्वत: ला ओळखतो आणि मानवजातीच्या कल्याणाचा विचार करतो, तो संपूर्ण जगावर राज्य करू शकतो. छत्रपती संभाजी महाराज यांना जयंती दिनी मानाचा मुजरा 🚩🚩🚩
#संभाजीमहाराज #छत्रपतीसंभाजीमहाराज #ChatrapatiShahuMaharaj #chatrapatisambhajimaharaj #chhatrapatisambhajimaharaj #chhatrapati #SambhajiRaje Kiran Maske

120 

Share


Kiran Maske - किरण मस्के
Written by
Kiran Maske - किरण मस्के

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad