Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेमिका
Vikas kadam
Vikas kadam
13th May, 2022

Share

गोरे कोरे पाय तुझे
चिखलात माखले,
मळ्यात रोवत भात सारे
मी तुझ्याकडे पाहिले...
रूप तुझे मोहक सुंदर
जशी लोणी चाखावी
गरम चपाती वर,
हात चिखलाचा तरी तुझा
मातीत दिसे गोड दह्या सारखा...
कंबर तुझी लचकदार
मान तुझी डौलदार,
गुणगुणत ओठात गीत
भात रोवते रेषेत नक्षीदार...
हळवे तुझे मन किती
डोळ्यात दिसते सारे,
मी उभा बांधावर
तासभर पाहून
तुझ्या हसण्यात कळाले सारे...
-विकास कदम

183 

Share


Vikas kadam
Written by
Vikas kadam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad