Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
13th May, 2022

Share

आपण करतोय सर्व जण माणूस म्हणून मानवतेचे काम
एखादा असतो नालायक म्हणून सर्वांना
करु नका बदनाम
ज्याच्या त्याच्या वर्तनाचे कर्म दाखवून देतोय आपला धर्म
ज्याच्या रक्तात आहे मानवता व भारतीय
त्यालाच कळते आपले मर्म
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

224 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad