Bluepad | Bluepad
Bluepad
फुलपाखरू 🦋
अनुश्री
अनुश्री
13th May, 2022

Share

रंगीबेरंगी फुलपाखरु
मोहून टाकले मनास
मखमली स्पर्श पंखाचा
सुखद वाटला सहवास
वाटते फुलपाखरे सवे
मुक्त आकाशात फिरावे
डोलणाऱ्या फुलांसोबत
हसत खेळत बागडावे
टिपून गोडवा मधाळ
मधुरसाचा घ्यावा अस्वाद
विसरून स्वतःचे देहभान
आनंदाने चाखावा स्वाद
.... ✍️ कवयित्री अनुश्री
सौ. अनिता आबनावे ©®
फुलपाखरू 🦋

179 

Share


अनुश्री
Written by
अनुश्री

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad