Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वीकार
Sonam Gawali
Sonam Gawali
13th May, 2022

Share

आयुष्यात कुठलीही गोष्ट संभाळण्या साठी
ती आधी पूर्णपणे स्वीकारावी लागते
मग ते नातं असो किंवा परिस्थिती
मनापासून स्वीकारणं गरजेचं....
असच सहज सांभाळणं हे अंततः पुरणार नसतं
मग कुठे तरी मध्येच डाव मोडला जातो
मनापासून स्वीकारता आल की सांभाळता येत
हे कळण महत्वाचं असतं.....
स्वीकार

180 

Share


Sonam Gawali
Written by
Sonam Gawali

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad