Bluepad | Bluepad
Bluepad
देह आणि मन
योगिता मिलिंद नाखरे
13th May, 2022

Share

आज शब्द झाले फुल
आणि पान आठवण
ओल्या दोघांच्या संगतीन
गेला पाऊस भिजवून
देह आणि मन
देह आणि मन
फुल कोवळ्या कळीचे
उमलताना सांगे गुज
पान हिरव्या ऋतूचे
देते एक एक आठवण
स्वप्न माझे फुल पान
ओल्या धीटाईची खूण
सर्वस्वाचा ओंजळीने
गाभारा भरुनी वाहे देह आणि मन
.......योगिता मिलिंद नाखरे

166 

Share


Written by
योगिता मिलिंद नाखरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad