Bluepad | Bluepad
Bluepad
मिळेल......?
लव मोरे
लव मोरे
13th May, 2022

Share

कुणासाठीहि वेळेवर धावून जाणाऱ्यांना एक सल्ला कि, नको त्यांच्या मागे मागे करण्यापेक्षा स्वतःकडे आणि स्वतःसाठी मागे मागे करा मनाला शांतता मिळेल जेणेकरून काहीतरी केल्याचं समाधान मिळेल.😀😂

113 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad