Bluepad | Bluepad
Bluepad
कलेक्टर प्रियाची कहानी
d
dhanashri pawar
13th May, 2022

Share

Priya navachi ek mulagi hoti .priyachya gharat tiche vadil savatra aai ani savatra bahin rahat hote. Priya khup shant v samjutdar hoti. Pan tichi aai ani savatra bahin priyashi khup vait vagat hotya Pan ti vadilansathi sagal kahi sahan karat hoti.ek divas pryache vadil kamanimitta baher gele ani tikadech tyancha accident zala v tyat tyancha mrutyu zala. Vadilanchya mrutyu ne priyavar khup mothe sankat kosalale ti poraki zali hoti. Priyachya savatra aai la priya aata gharat nakoshi zali hoti .mhanun ti priyala khup tras det ase aata matra priyala ha tras sahan Hot nvhata mhanun priya ghar sodun nighun jate. Ghar sodun yete khari Pan tila kahihi kalat nvhate aapan kothe jave ?kay karave? Ti rastyavar chalat hoti.tevadhyat achanak ek car tila dhadak dete v priya behosh hote. Mag tya car madhil manase tila hospital madhye gheun jatat. Tya car madhye asanari manase khup dayalu hoti te asa jodap hot janchyakade sagal kahi Hot Pan tyana mul bal nvhat.priya hosh madhye yete Te tila tichya parivara baddal vicharatat tine tichyabaddal sangitlyavar tyana tichya baddal khup vait vatate. Te tila dattak ghenyacha vichar karatat 21 varshachya mulila dattak ghene priyala khup ashchrya hote. Pan ti khup khusha asate. Mag sagle ghari jatat. priya thodyach divasat tyanchi mulagich banate ti tyanchi khup kalaji ghet ase. Te priyache shikshan chalu karanyacha niranay ghetat priya la hi shala shikanyachi khup iccha asate. Mag ticha shikshan chalu hota priyala colecter honyachi ichha asate. Ti tyasathi khup mehanat ghet asate. 2 varshanatar priyacha Result cha divas asato sagale khup khush asatat. Result kalato priya colecter zali asate. Priyachi nivad tichya ch pahilya shahrat hote. Ticha nokarivar janyacha divas asato tithe sagalejan colecter chya swagatasathi thambalele asatat thodyach velat priya mothya gadit ali tichya bajun body gard hote. Ti chalanyasathi bodigard rasta karat hote thevadhyat Te eka baila bajula dhaklatat priya tikade baghate tar ti bai tichi savatra aai asate. tichi avastha khup vait zaleli hoti parishthiti garib zali hoti. Ata priyane tichya savatra aaila gharat ghyave? Tumhala kay vatate tine kay karave?

177 

Share


d
Written by
dhanashri pawar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad