Bluepadचेहरे व मुखवटे.
Bluepad

चेहरे व मुखवटे.

Dr.Anil Kulkarni
Dr.Anil Kulkarni
9th Jun, 2020

Share

चेहरे व मुखवटे. चेहऱ्यांना सारखी
मुखवट्यांची कलाई करावी लागते, नाहीतर पितळ उघडं पडतं. मुखवट्याच्या कुबड्या पडतात जव्हा तोकड्या
तेव्हा चेहऱ्याला आत्मनिर्भर व्हावच लागतं. चेहरा संपावर जातो तेव्हा मुखवटाच कामाला येतो. शरीर दिसतं,आत्मा दिसत नाही. चेहरा दिसतो, मुखवटा दिसत नाही. चेहरा एकदा मूखवट्यास म्हणाला, कसा आहेस?
मुखवटा म्हणाला
तू आहे तसा viral होऊ नये म्हणुन मला व्हावे लागते कधी virtual कधी spiritual.
डॉ. अनिल कुलकर्णी
https://www.instagram.com/p/CBMxVJLJQmc/?igshid=1r1is1qp7by5

5 

Share


Dr.Anil Kulkarni
Written by
Dr.Anil Kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad